Tag: bitwa pod Crecy

Artykuły historyczne Średniowiecze

Bitwa pod Crécy

Okres średniowiecza obfituje w starcia, gdzie decydującą rolę odgrywało ciężkozbrojne konne rycerstwo. Możnowładcy i rycerze walczyli na polach bitew w imię swego władcy co było ich obowiązkiem. Ciężkozbrojny rycerz z racji swego stanu społecznego i poczucia obowiązku patrzył z góry na niżej urodzonych wojaków pochodzących z gminu. Rycerstwo uważało się […]