Tag: bukowy las

Książki Recenzje

Dobry doktor z Warszawy | Recenzja

E. Gifford, Dobry doktor z Warszawy Choć postać doktora Korczaka kojarzona jest na ogół przez pryzmat jego heroicznej postawy, warto przybliżyć sobie tę postać w szerszym świetle, bowiem zasługuje on na uznanie. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach wielką rolę odgrywają jego metody wychowawcze, mówiące już przed wojną o prawach […]