Tag: Fort w poznianiu

Inne Wydarzenia

Odtworzenie baterii artyleryjskiej przy Forcie VII w Poznaniu

Wydawało się, że wiele elementów XIX-wiecznej Twierdzy Poznań przepadło na dobre-okazało się, iż przywrócenie kilku z nich jest jednak możliwe, np. baterii artyleryjskiej. Prace nad jej rekonstrukcją trwają blisko Fortu VII. Twierdza Poznań składała się z 18 fortów (9 głównych i 9 pomocniczych)-jednym z fortów głównych był powstały w latach […]