Odtworzenie baterii artyleryjskiej przy Forcie VII w Poznaniu

Wydawało się, że wiele elementów XIX-wiecznej Twierdzy Poznań przepadło na dobre-okazało się, iż przywrócenie kilku z nich jest jednak możliwe, np. baterii artyleryjskiej. Prace nad jej rekonstrukcją trwają blisko Fortu VII.

Twierdza Poznań składała się z 18 fortów (9 głównych i 9 pomocniczych)-jednym z fortów głównych był powstały w latach 1876-1880 Fort VII. Po 8 latach zmodernizowano go: wyposażono go w 2 sześciostanowiskowe baterie przy barkach. Podobne modyfikacje przeprowadzono także w przypadku innych poznańskich fortów, jednak zostały one w ciągu lat zasypane i ich dostrzeżenie przy istniejących obiektach stanowi dziś problem. Lewa bariera przy tym forcie zostanie zrekonstruowana dzięki staraniom firmy Constans Grupa. Według informacji pracowników działającego w forcie Muzeum Martyrologii Wielkopolan stanowiska przy Forcie VII były przez wiele lat zasypane, a sam jego profil zniekształcony oraz przypominają, że fort to nie tylko ograniczony fosą teren, ale też elementy ziemne, stoki bojowe oraz dołączone do niego w czasie modernizacji baterie artyleryjskie. Same prace przy tym prowadzone są w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Źródło: epoznan.pl

Zdj. Wikimedia Commons

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*