Tag: Gzere

Inne Wydarzenia

Odkrycia w biblijnym mieście w Izraelu

Archeolodzy badający ruiny starożytnego miasta Gezer ujętego na kartach Biblii odnaleźli w nich pozostałości po trzech ludzkich ciałach. Rumowisko kryło szczątki dwoje dorosłych i jednego dziecka liczące 3 200 lat. W budynku, jaki wznosił się w południowym obszarze badań naukowcy odkryli trzy szkielety ludzkie. Dwa z nich nadal miało na […]