Tag: herezje.

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Proces inkwizycyjny

„Inquisitio haereticae pravitatis”, czyli „badanie heretyckiej przewrotności” było nową procedurą, która ukształtowała się w średniowiecznym systemie prawnym na przełomie XII i XIII wieku. Umożliwiała ona ściganie heretyków biskupom, a później papieskim inkwizytorom, czyli osobom ze specjalnym papieskim mandatem „na tępienie herezji”[1]. W owym postępowaniu, popularnie nazwanym też procesem inkwizycyjnym, rozpatrywano […]