Tag: Jan Hoppe

Inne Publicystyka Slider

Nacjonalista legionowy. Jan Hoppe (1902-1969) – szkic ideowo-biograficzny

Niniejszy publikacja ma na celu przedstawienie nietuzinkowej postaci Jana Hoppego, jednego z najbardziej interesujących publicystów młodego pokolenia okresu międzywojennego. Jan Hoppe był osobą, która znaczną część życia poświęciła zagadnieniom związanym z ruchem pracowniczym, a przede wszystkim działalności związków zawodowych. Uznaliśmy, że najlepszym, a zarazem najzgrabniejszym rozwiązaniem warsztatowym będzie połączenie szkicu […]