Tag: Jarema

Aktualności Kalendarium historyczne

17 sierpnia 1612 roku urodził się Jeremi Wiśniowiecki

Urodzony prawdopodobnie 17 sierpnia 1612 roku w Łubniach, książę (Kniaź) na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu. Hieremias Michael Corybut Dux et Princeps visnioviecus. Był wybitnym zarządcą, dzięki akcji kolonizacyjnej jego ziemie zamieszkiwało około 200 tys. ludzi.Dzięki edukacji w Niderlandach posiał sporą wiedzę na temat wojskowości. Był dobrym i wszechstronnym dowódcą. Wyróżnił […]