Tag: kozacy zaporscy

Wojna polsko-rosyjska (1654–1667)
Kalendarium historyczne

10 stycznia 1654 roku rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska

Tego dnia 1654 roku Moskwa rozpoczęła wojnę z Rzeczpospolitą Wojna polsko-rosyjska (1654–1667) wybuchła w konsekwencji poparcia Kozaków Zaporoskich, którzy zgodnie z ustaleniami w Perejasławiu oddali się pod jurysdykcję carską. Z przerwami działania wojenne prowadzono do zawarcia rozejmu w Andruszowie 30 stycznia 1667 roku. Rozejm został potwierdzony pokojem Grzymułtowskiego w 1686 […]