Tag: Kraśnik

Inne Wydarzenia

Monety i fragmenty ceramiki sprzed wieków z Kraśnika

Podczas prac archeologicznych w Kraśniku odnaleziono niezwykłe znaleziska: fragmenty ceramiki naczyniowej i kafli,  a także monety z okresu XVI-XIX w. Natrafiono na nie w miejscu, gdzie znajdował się „Dworek modrzewiowy”. Pozwolenie na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie. Prace te dotyczyły miejsca, na którym […]