Tag: KS Gedania – klub gdyńskich Polaków (1922-1953)

Książki Recenzje

KS Gedania – klub gdyńskich Polaków (1922-1953) | Recenzja

Janusz Trupinda, KS Gedania – klub gdyńskich Polaków (1922-1953) Wolne Miasto Gdańsk, znajdujące się teoretycznie pod auspicjami Ligi Narodów, a tak naprawdę coraz silniej wiążące się z niemieckością, to trudny obszar dla podtrzymywania i propagowania polskości. Równocześnie czas po I wojnie światowej nie sprzyjał podporządkowywaniu idei sportu działalności narodowowyzwoleńczej. Młodzi […]