Tag: kwestia ludności

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Kształtowanie się polskiej społeczności na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku

Po drugiej wojnie światowej granice państwa polskiego uległy znaczącej zmianie. Straty terytorialne na wschodzie miały być zrekompensowane przyłączeniem Ziem Północnych i Zachodnich. Jednak przez wiele lat zamieszkiwane były one głównie przez ludność niemieckojęzyczną, co doprowadziło do sytuacji, w której w 1945 roku znajdowało się tam stosunkowo niewielu Polaków. Dlatego też […]