Tag: las skarszewski

Zbrodnia w lesie skarszewskim
Kalendarium historyczne

19 stycznia 1945 roku miała miejsce zbrodnia w lesie skarszewskim

Tego dnia 1945 roku miała miejsce zbrodnia w lesie skarszewskim (Wielkopolska), Niemcy rozstrzelali 56 członków polskiego podziemia antyniemieckiego Zbrodnia w lesie skarszewskim w Wielkopolsce miała miejsce w styczniu 1945 roku. W marcu 1944 roku Niemcy dokonali w Kaliszu masowych aresztowań. Wśród ponad setki aresztowanych znaleźli się Polacy oraz osoby pochodzenia […]