Tag: lata po II wojnie światowej

Książki Recenzje

Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje |Recenzja

Jacek Chrobaczyński, Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje Profesor Chrobaczyński jest cenionym krakowskim historykiem. Zasadniczym walorem jego licznych monografii jest pogłębiona (antropologicznie czy psychologicznie) refleksja historiozoficzna. Nie inaczej jest i w przypadku najnowszej książki profesora, w której (jak w podtytule pracy) swoją uwagę skupia […]