Tag: Laurent de Gouvion Saint-Cyr

Artykuły historyczne Historia XIX wieku Slider

Marszałkowie Napoleona

Marszałkowie Napoleona Spośród licznych współpracowników i podwładnych cesarza Francji szczególną pozycję posiadali marszałkowie Napoleona. Ludzie ci pozostawali często w cieniu swojego wodza, jednakże rola jaką odegrali w dziejach wojen napoleońskich nie jest wcale mała. Niniejszy artykuł przybliży Ci ich sylwetki. Marszałkowie Napoleona – uwagi ogólne nad urzędem Stopień marszałka istniał […]