Tag: Łężany

Inne Wydarzenia

Groby całopalne w Łężanach

Kilkadziesiąt grobów ciałopalnych sprzed ok. 1600 lat odkryli naukowcy z Instytutu Archeologii UW w Łężanach w woj. warmińsko-mazurskim. To jedno z niewielu starożytnych cmentarzysk badanych współcześnie na Pojezierzu Mrągowskim. „Duża liczba grobów oraz unikatowy charakter wielu znalezisk rzuca zupełnie nowe światło na obraz kulturowy regionu w okresie wpływów rzymskich i […]