Tag: Mateusz Radziwiłł

Pisz do mnie na Berdyczów
Ciekawostki historyczne Slider

Czy wiesz, co oznacza „Pisz do mnie na Berdyczów”?

Co oznacza zawołanie Pisz do mnie na Berdyczów? Wiesz, co oznacza zawołanie Pisz do mnie na Berdyczów? Berdyczów to miasto w obwodzie żytomierskim Ukrainy, położone 44 km. od Żytomierza. W 1569 roku miasto stało się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W Berdyczowie znajdowało się sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej ze słynnym cudownym […]