Tag: Michal Korybut Wiśniowiecki

Ślub króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Kalendarium historyczne

27 lutego 1670 roku odbył się ślub króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką

Tego dnia 1670 roku odbył się ślub króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką Ślub króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką odbył się na Jasnej Górze w Częstochowie.