Tag: Mielnik

Inne Wydarzenia

Archeolodzy pomagają rozstrzygnąć pochodzenie nazwy wsi Mielnik

Wiele wskazuje na to, że nazwa miejscowości Mielnik (woj. podlaskie) może pochodzić od wyrazu „mieł” oznaczającego kredę. Do takiego wnioski doszedł kierujący wykopaliskami w rejonie dawnego rynku miejskiego, archeolog Grzegorz Śnieżko. Pierwsza wzmianka źródeł pisanych na temat Mielnika pochodzi z pocz. 2. połowy XIII wieku, z kroniki halicko-wołyńskiej. Nazwę miejscowości […]