Tag: muzeum kolejnictwa

Inne Wydarzenia

Nowe Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie

Komisja infrastruktury ma zamiar utworzyć nowe miejsce dla osób interesujących się historią i rozwojem kolei. Senatorowie chcą powołać Narodowe Muzeum Kolejnictwa. Ma to między innymi na  celu ratowanie niszczących się zabytkowych maszyn i budowli. Dla osiągnięcia tego celu muszą zostać dokonane zmiany w istniejącym prawie, odbyła się konferencja, której tematem była […]

Inne Wydarzenia

Muzeum Kolejnictwa będzie miało nową siedzibę

Ponieważ obecnie Muzeum Kolejnictwa jest własnością Samorządu Mazowieckiego a nie PKP, musi ono opuścić swoją dotychczasową siedzibę przy ulicy Towarowej. W planach jest powołanie Centrum Komunikacji i Techniki.  W założeniach miałaby to być nowoczesna placówka, na miarę Centrum Nauki Kopernik, czy znanych na całym świecie National Railway Museum czy Deutsches […]