Tag: Naczelna Rada Odbudowy

Kalendarium historyczne

3 lipca 1947 roku Sejm przyjął ustawę o odbudowie Warszawy

Tego dnia 1947 roku Sejm przyjął ustawę o odbudowie Warszawy Ustawa o odbudowie Warszawy stworzyła Naczelną Radę Odbudowy przy prezesie Rady Ministrów. Jej zadania miały polegać na ustalaniu zasad, programów i ogólnych projektów odbudowy stolicy. Miała koordynować prace i czuwać nad ogólnym przebiegiem tych prac, biorąc pod uwagę wnioski i […]