Tag: narodziny

Artykuły historyczne Historia XIX wieku I wojna światowa i okres międzywojenny II Rzeczpospolita Slider

Narodziny Harcerstwa Polskiego

Powstanie Harcerstwa Polskiego powszechnie kojarzone jest z Andrzejem Małkowskim i jego żoną Olgą. Niewielu jednak wie, że w chwili powstania Harcerstwa w 1911 r. Małkowski był niespełna 23-letnim studentem. W związku z czym do realizacji idei Baden-Powella potrzebna mu była pomoc. Z prośbą o wsparcie zwrócił się do Towarzystwa Gimnastycznego […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Kobiety w kręgu władców piastowskich

Podział społeczeństwa średniowiecznego pomijał kobiety, traktując je jako bardziej skłonne do grzechu. Wynikało to z obrazu kobiety utrwalonego w Biblii – Ewa została podporządkowana Adamowi, lecz jej nieposłuszeństwo doprowadziło do wygnania pierwszych ludzi z raju. Z powodu tej „ułomności” kobiety powinny być traktowane surowiej. Z drugiej strony pojawiła się tendencja […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Cudowne narodziny Mieszka I w Rocznikach Jana Długosza

Mieszko był władcą, który sprowadził na swoje państwo światło prawdziwej wiary, dlatego jego rządy przyciągały baczną uwagę kronikarzy. Jego panowanie musiało być wyjątkowe, począwszy już od momentu urodzenia, który przedstawił Anonim tzw. Gall, a kolejni kronikarze rozbudowywali ten wyidealizowany obraz pierwszego chrześcijańskiego władcy. Jan Długosz i jego najważniejsze dzieło, czyli […]