Tag: nihilizm

Artykuły historyczne Historia XIX wieku Inne Slider

Życie i filozofia Artura Schopenhauera oraz jego wpływ na twórczość europejską przełomu XIX i XX wieku

Filozofia Artura Schopenhauera, urodzonego 22 lutego 1788 roku w Gdańsku[1], stanowi pierwotny fundament nurtów pesymistycznych w sztuce i nauce. Niektórzy badacze upatrują w twórczości autora słynnej już pracy Świat jako wola i przedstawienie zaczątku idei nadczłowieka[2], inni zaś konstatują, iż A. Schopenhauer przefiltrował europejską filozofię i oddzielił od niej liczne […]