Tag: Nowy Port

Inne Wydarzenia

Prezentacja skarbów z Westerplatte

  Podczas badań archeologicznych na Westerplatte odkryto ok. 4,5 tys. różnego rodzaju przedmiotów. Wstępne wyniki tych badań zaprezentowano w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia 2” przy ul. Strajku Dokerów 5 w Nowym Porcie. Rozpoczęte na początku października terenie dawnej polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej badania archeologiczne objęły obszar, na którym znajdowały się Willa […]