Prezentacja skarbów z Westerplatte

 

Podczas badań archeologicznych na Westerplatte odkryto ok. 4,5 tys. różnego rodzaju przedmiotów. Wstępne wyniki tych badań zaprezentowano w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia 2” przy ul. Strajku Dokerów 5 w Nowym Porcie.

Rozpoczęte na początku października terenie dawnej polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej badania archeologiczne objęły obszar, na którym znajdowały się Willa Oficerska (rozebrana przez Niemców w 1940 r.) i Wartownia nr 5 (doszczętnie zniszczona 2 września 1939 r. wskutek niemieckiego bombardowania Westerplatte). Prace zakończono 2 listopada (wraz z zakończeniem tegorocznego sezonu archeologicznego) i były one pierwszymi tak dokładnymi badaniami tego terenu, a znalezienie przez archeologów ok. 4,5 tys. przedmiotów, wśród których znalazły się orzełki z rogatywek, różne elementy umundurowania, setki łusek czy niestłuczona butelka z nalewką na czosnku, świadczy o sensowności ich przeprowadzenia. Wstępne wyniki wykopalisk zaprezentowano w w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 2 przy ul. Strajku Dokerów 5 w Nowym Porcie. Dyrektor Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939., Mariusz Wójtowicz-Podhorski wyjaśnia, iż relikty Willi Oficerskiej i Wartowni nr 5 nie są jedynymi rzeczami, które znaleziono podczas tegorocznych badań. Odkryto także wiele przedmiotów związanych przede wszystkim z życiem funkcjonującej w latach 1926-1939 Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte-wiele z nich było bezpośrednio powiązanych z walkami na początku września 1939 r., podczas których w wyniku eksplozji bomby o wagoniarze ćwierć tony nie została zniszczona Wartownia nr 5, a tym samym zginęło ok. 10 polskich żołnierzy. Znaleziskiem noszącym na sobie ślady tego wszystkiego jest łyżka z niezbędnika wojskowego, którą prawdopodobnie w chwili śmierci trzymał jeden westerplatczyków-Wójtowicz-Podhorski nazywa ją niemym świadkiem całego zdarzenia. Oprócz zabytków z XX w. archeolodzy odnaleźli także przedmioty pamiętające czasy wojen napoleońskich, a dokładniej bitew francusko-rosyjskich mających miejsce na Westerplatte na początku XIX w., np. kulę armatnią. Wszystkie obiekty czekają na konserwację, która może potrwać kilka miesięcy, a po wszystkim zostaną one zaprezentowane szerszej publiczności. Według Wójtowicza-Podhorskiego artefakty budzące największe emocje zostaną wyeksponowane, a docelowym zadaniem Muzeum jest utworzenie stałej ekspozycji na okrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej, czyli na 1 września 2019 r. Nie wyklucza się także otwarcia gdzieś w Trójmieście lub w Polsce jakiejś czasowej wystawy, gdzie pokazane zostałyby wszystkie eksponaty. Oprócz wielu cennych zabytków badania archeologiczne na Westerplatte odsłoniły również wiele niebezpiecznych niewypałów czy niewybuchów takich jak np. ręczne granaty, pociski artyleryjskie kalibru 150 mm czy wyrzutnie rakiet Panzerfaust, co było zaskoczeniem, bowiem teren ten wielokrotnie był sprawdzany przez saperów.  Kolejny etap badań archeologicznych ma się rozpocząć za 2-3 miesiące i potrwa on kilka miesięcy (pierwszy etap trwał kilka tygodni): tym razem ma zostać przebadany cały teren byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej (z wyjątkiem działek użytkowych przez port, wojsko i straż graniczną), przy czym dyrektor Muzeum zapewnia, iż na tym nie poprzestaną. Na 1 września 2019 r. zaplanowano otwarcie Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939, a jego władze mają nadzieję nie tylko na zakończenie do tego czasu badań archeologicznych, ale również na odbudowanie części nieistniejących budynków dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Źródło: trojmiasto.pl

Fot.: CEA „Łaźnia” 2 (źródło: Wikimedia Commons)

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*