Tag: patriotyzm jutra

Inne Wydarzenia

Ostatnie dni zgłoszeń do programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

Tylko do 2 lutego 2015 roku można wysłać wniosek do ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na ten cel […]

Inne Wydarzenia

Patriotyzm Jutra: dotacje przyznane!

Muzeum Historii Polski po raz kolejny rozstrzygnęło konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku 107 projektów otrzymało dotacje na łączną kwotę 2 mln złotych. Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu było rekordowe. Zespół Sterujący programu rozpatrzył blisko 1020 wniosków. Wybranym projektom przyznano […]