Tag: polska historiografia

Joachim Lelewel
Kalendarium historyczne

22 marca 1786 roku urodził się Joachim Lelewel

Tego dnia 1786 roku urodził się Joachim Lelewel Joachim Lelewel, polski historyk i działacz polityczny. Założyciel, mającej ogromny wpływ na rozwój polskiej historiografii tzw. Szkoły lelewelowskiej, kładącej nacisk na badanie historii przez pryzmat republikański. Za co był często atakowany. Był również prezesem założonego w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego. Przypisuje […]

Wincenty Kadłubek
Kalendarium historyczne

8 marca 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty Kadłubek

Tego dnia 1223 roku zmarł Mistrz Wincenty Kadłubek Wincenty Kadłubek urodzony po 1150 lub ok. 1160 roku autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. Kronika polska, które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne […]