Tag: polska turystyka

powstanie PTTK
Kalendarium historyczne

17 grudnia 1950 roku powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK

Tego dnia 1950 roku z połączenia PTT i PTK miało miejsce powstanie PTTK Powstanie PTTK nastąpiło 17 grudnia 1950 roku z połączenia PTT i PTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Już w 1948 roku zaczęły się obrady na temat powstania jednej, silnej organizacji turystycznej, która obejmowałaby swoim zasięgiem cały teren kraju. […]