1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej

Tego dnia 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach Polska została członkiem Unii Europejskiej

Polska została członkiem Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku kiedy to Polska złożyła wniosek o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państw członkowskie podczas konferencji w niemieckim Essen 9-10 grudnia 1994r.

Zajrzyj też tu:

Wraz z Polską do unii wstąpiło dziewięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Comments are closed.