Tag: Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

Kalendarium historyczne

10 października 1937 roku powstało Stronnictwo Pracy

Tego dnia 1937 roku powstało Stronnictwo Pracy, polska chadecka partia polityczna Stronnictwo Pracy powstało w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej i Związku Hallerczyków. SP pozostawało w opozycji wobec rządów sanacji, opowiadało się za ustrojem parlamentarno-demokratycznym, reformami gospodarczymi przy zachowaniu własności prywatnej, częściową i stopniową nacjonalizacją wielkiego […]