Tag: polskie zbrodnie

zbrodnia we wsiach Nowy Lubliniec i Stary Lubliniec
Kalendarium historyczne

21 marca 1945 roku miała miejsce zbrodnia w Lublińcu Starym i Nowym

Tego dnia 1945 roku żołnierze Wojska Polskiego dokonali zbrodni na około stu Ukraińcach we wsiach Nowy Lubliniec i Stary Lubliniec Zbrodnia w Lublińcu Starym i Nowym miała miejsce w marcu 1945 roku. Dokonali jej żołnierze Wojska Polskiego na Ukraińcach. Zamordowani odmówili opuszczenia terytorium Polski i wyjazdu do Ukraińskiej SRR. Akcje […]

zbrodnia w Pawłokomie
Kalendarium historyczne

1 marca 1945 roku rozpoczęła się zbrodnia w Pawłokomie

Zbrodnia w Pawłokomie miała miejsce w dniach 1-3 marca 1045 roku. Były to akcje odwetowe przeprowadzone przez oddziały partyzantki polskiej na ludności ukraińskiej, w wyniku których zginęło według różnych źródeł od 150 do 366 osób. Masakry dokonał oddział Józefa Bissa i polskiej samoobrony z okolicznych miejscowości, była odwetem za zbrodnie […]