Tag: Prawa kardynalne

Kalendarium historyczne

23 czerwca 1767 została zawiązana konfederacja radomska

Tego dnia 1767 została zawiązana konfederacja radomska Konfederacja radomska była związkiem szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zawiązanym 23 czerwca 1767 roku w Radomiu. Została zorganizowana pod osłoną wojsk rosyjskich, dowodzonych przez pułkownika Wasyla Karę. Celem konfederacji było zachowanie dawnej struktury państwowej Rzeczpospolitej i przeciwdziałanie próbom wzmocnienia władzy centralnej przez nowego króla […]