Tag: prawa małżeńskie

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze I wojna światowa i okres międzywojenny

Różnice poszczególnych zagadnień prawa małżeńskiego w Kodeksach Prawa Kanonicznego z lat 1917 i 1983

„Posoborowa kodyfikacja prawa kanonicznego, rozpoczęta formalnie 28 marca 1963 r. przez papieża Jana XXIII, kontynuowana była przez jego następców: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II i trwała 20 lat. Zmierzała ona do gruntownej rewizji norm Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, które w wielu dziedzinach, m.in. w […]