Tag: przywilej czerwiński

Kalendarium historyczne

23 lipca 1422 roku Władysław Jagiełło nadał przywilej czerwiński

23 lipca 1422 roku w obozie pod Czerwińskiem, król Władysław Jagiełło nadał polskiej szlachcie kolejny przywilej generalny, zwany od miejsca wydania i znany jako przywilej czerwiński Jagiełło nadał przywilej czerwiński w lipcu 1422 roku w obawie przed załamaniem się wyprawy zbrojnej przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Polski król obawiał się zbytniej popularności […]