Tag: Psychohistoria

Felietony Publicystyka Slider

Psychohistoryczna historia dzieciństwa – teoria

Sformułowana przez Lloyda deMause’a teoria dzieciństwa, jest też określana psychogeniczną teorią historii i wywodzi się z myślenia psychoanalitycznego, z którego to zaczerpnęła wiele istotnych teorii i w znaczący sposób przekształciła dostosowując je do nowych potrzeb. Przekształcenie to otworzyło badaczom drogę do właściwego postrzegania dzieci i problemu dzieciństwa przez pryzmat postpsychoanalitycznej […]