Tag: R1B

Inne Slider Wydarzenia

Powrót teorii o normańskim pochodzeniu Piastów?

Udało się ustalić haplogrupę chromosomu Y u przedstawiciela z rodu Piastów. Badaniom poddano Janusza III, księcia mazowieckiego, i okazało się, że posiada haplogrupę R1b. Nie jest ona charakterystyczna dla Słowian, lecz dla pierwotnych mieszkańców Europy Zachodniej, a także części Rosji i Afryki Środkowej. Strona mediewalia.pl podała, że otwiera to pole […]