Powrót teorii o normańskim pochodzeniu Piastów?

Udało się ustalić haplogrupę chromosomu Y u przedstawiciela z rodu Piastów. Badaniom poddano Janusza III, księcia mazowieckiego, i okazało się, że posiada haplogrupę R1b. Nie jest ona charakterystyczna dla Słowian, lecz dla pierwotnych mieszkańców Europy Zachodniej, a także części Rosji i Afryki Środkowej.

Strona mediewalia.pl podała, że otwiera to pole do manewru zwolennikom normańskiej teorii pochodzenia Piastów. Normanowie jednak, jak sama etymologia tego słowa wskazuje, są „ludźmi północy” i zamieszkiwali Skandynawię. Haplogrupa ustalona po badaniu Piastów okazała się być R1b, ta zaś jest charakterystyczna dla pierwotnych mieszkańców Europy Zachodniej, a także części Rosji i Afryki Środkowej.

W ramach projektu Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, który jest prowadzony przez prof. Annę Drążkowską z Instytutu Archeologii UMK, przebadano znajdujące się w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie szczątki książąt mazowieckich braci Janusza i Stanisława. Ze szkieletu księcia Janusza, a więc tego lepiej zachowanego, udało się wyizolować DNA z chromosomu Y i przyporządkować ten kod genetyczny do konkretnej haplogrupy, czyli zbioru podobnych do siebie DNA z chromosomu Y – powiedział dr hab. Tomasz Kozłowski, antropolog z UMK w Toruniu – Badania były przeprowadzane w absolutnie sterylnych warunkach, kilkakrotnie powtarzane, nie pracował przy nich ani jeden mężczyzna, a koordynowała je dr hab. n. med. Iwona Teul, antropolog i anatom. Mamy więc stuprocentową pewność. Jest to haplogrupa R1b.

Ta haplogrupa nie jest dowodem na wikińskie pochodzenie Piastów. Mogła pojawić się przez odziedziczenie jej od presłowiańskich mieszkańców na tym samym terenie. „Teoria normańska” nie ma żadnego naukowego potwierdzenia, ani nawet przesłanki o swej wiarygodności. Wysnuwa się ją jedynie na podstawie interpretacji dokumentu Dagome iudex i analizy imienia w nim zawartego Dagome.

Źródło: mediewalia.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Agnieszka Popiak

One Comment

  1. Nie można zapominać o licznych plemionach słowiańskich zamieszkujących niegdyś rozległe tereny obecnych Niemiec i nastęnie unicestwione przez Germanów, polscy władcy mogli pochodzić z,któregoś z tych plemion.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*