Tag: Rada Miejska Tarnowa

Kalendarium historyczne

17 stycznia 1918 roku Rada Miejska Tarnowa jednomyślnie podjęła rezolucję, w której domagała się m.in. powstania niepodległego państwa polskiego

17 stycznia 1918 roku Rada Miejska Tarnowa jako „reprezentacya jednego z większych miast polskich” jednomyślnie podjęła pionierską rezolucję, w której domagała się m.in. powstania niepodległego państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych, powiększonych o Śląsk Cieszyński. To kolejny dowód na to, że tarnowianie przed stu laty znaleźli się w ścisłej niepodległościowej awangardzie. […]