Tag: Sąd Okręgowy w Warszawie

Witold Pilecki na ławie oskarżonych w 1948 roku. Andrzej Pilecki domaga się odszkodowania za krzywdy wyrządzone ojcu
Inne Wydarzenia

Andrzej Pilecki żąda od Polski 26 mln zł za krzywdy wyrządzone jego ojcu

Syn Witolda Pileckiego, żąda od Polski 26 mln zł odszkodowania. Odbyła się pierwsza rozprawa  Andrzej Pilecki, syn Witolda Pileckiego, domaga się odszkodowania za krzywdy wyrządzone ojcu. Żąda od państwa polskiego 26 mln zł. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa.  W 2021 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie […]