Tag: społeczna gospodarka rynkowa

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Kształtowanie się społecznej gospodarki rynkowej w rozumieniu erhardowskim – gospodarka RFN w latach 1948-1966

Odbudowa zachodnioniemieckiej gospodarki po II wojnie światowej była jednym z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii gospodarczej. Za ojca niemieckiego „cudu” ekonomicznego został uznany Ludwig Erhard. Jego działania, które podejmował najpierw jako dyrektor Rady Gospodarczej Bizonii, następnie będąc ministrem gospodarki w rządzie Konrada Adenauera, a w latach 1963-1966 kanclerzem RFN, zostały […]