Tag: średniowieczne źródła historyczne

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Polskie kronikarstwo średniowieczne

Przedstawienie i krótka charakterystyka polskiego kronikarstwa średniowiecznego Kronika (z gr. chronos – czas) to utwór dziejopisarski charakterystyczny dla epoki średniowiecza. Zawiera ona opis wydarzeń w porządku chronologicznym z podsumowaniem i komentarzem autora. Poznaj polskie kronikarstwo średniowieczne – 10 źródeł do średniowiecznej historii Polski. Polskie kronikarstwo średniowieczne w skrócie: Kronika Anonima […]