Tag: Stare Tarnowice

Inne Wydarzenia

Archeolodzy na tropie średniowiecznych siedzib rycerskich

W Pniowie i Starych Tarnowicach doszło do ciekawych odkryć, dokonanych przez badaczy z Muzeum w Gliwicach. Dzięki zastosowaniu nowych metod natrafiono na liczne pozostałości po średniowiecznych siedzibach rycerskich.  Na terenie Górnego Śląską znanych jest kilkadziesiąt kopców ziemnych, tzw. „grodzisk stożkowych”. W ramach funduszy Muzeum w Gliwicach przeprowadzono badania na kopcach […]