Tag: studia nauczycielskie

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Zakłady kształcenia nauczycieli na obszarze byłego województwa koszalińskiego w latach 1945–1968

Kształcenie nauczycieli jest niezwykle ważnym zagadnieniem, które często jest jednak marginalizowane. Pierwsze lata powojenne, kiedy brakowało odpowiednio przygotowanych do pracy pedagogów, tylko potwierdzają tę regułę. Dlatego też warto prześledzić, jak przebiegał ten proces, szczególnie biorąc pod uwagę województwo z tzw. Ziem Odzyskanych. Województwo koszalińskie to dawna jednostka podziału administracyjnego Polski […]