Tag: Tito

Artykuły historyczne II wojna światowa Slider

Bałkański skok konika szachowego, czyli dopaść marszałka Tito!

Jedną z wielu obsesji, jakie trapiły führera III Rzeszy Adolfa Hitlera była myśl o nieuchwytnym przywódcy Narodowo-Wyzwoleńczej Armii Jugosławii (NOVJ) marszałku Josipie Broz Tito. Hitler wierzył, że zlikwidowanie tego człowieka spowoduje zlikwidowanie antyniemieckiego ruchu oporu na Bałkanach. Do 1943 roku Jugosławia była traktowana jako drugorzędny teren działań wojennych, jednak aktywizacja […]