Tag: Tom 2 Początków monastycyzmu

Książki Recenzje

Początki monastycyzmu| Recenzja

Vincent Desprez OSB, Początki monastycyzmu, tom 2 Książka ta obejmuje wykłady z historii starożytnego monastycyzmu wschodniego, wygłaszane od roku 1975. Tom 2 Początków monastycyzmu jest kontynuacją tomu poprzedniego i, tak jak tom poprzedni, jest bogaty w liczne wskazówki bibliograficzne oraz jest przepełniony źródłami. Vincent Desprez urodził się w 1937 roku, […]