Tag: Ustrój

Artykuły historyczne Historia XIX wieku I wojna światowa i okres międzywojenny Slider

Ustrój II Rzeszy | Część 3

Druga Rzesza, mimo licznych problemów wewnętrznych (rozbicie polityczne i wyznaniowe), szybko nadrobiła zaległości względem najważniejszych państw II połowy XIX wieku. Jej mocarstwowe ambicje doprowadziły do szeregu układów i traktatów, które w konsekwencji doprowadziły do największej wojny  w dotychczasowej historii świata. Czytaj część pierwszą i drugą  Budżet II Rzeszy Pozycja Reichstagu […]