Tag: Wadowice

Karol Wojtyła senior
Kalendarium historyczne

18 lutego 1941 roku zmarł Karol Wojtyła senior

Tego dnia 1941 roku w Krakowie zmarł Karol Wojtyła senior Karol Wojtyła senior, podoficer Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz kapitan Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, ojciec Karola Józefa Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Był podoficerem wojska austriackiego w czasie I wojny światowej. Po odzyskaniu przez […]