Tag: Wasyl I Szujski

porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami
Kalendarium historyczne

28 sierpnia 1610 roku miało miejsce porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami

Tego dnia 1610 roku miało miejsce porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, iż królewicz Władysław Waza zostanie obrany na tron moskiewski Porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, na które przystał 18 sierpnia 1610 roku, dotyczyło posadzenia Władysława Wazy na moskiewskim tronie Rozmowy dotyczące obrania Władysława toczone były już od stycznia […]