Tag: wieszcze narodowi

Kalendarium historyczne

4 września 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki

Tego dnia 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki Juliusz Słowacki to jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturga i epistolografa. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego […]

Kalendarium historyczne

24 grudnia 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz

Tego dnia 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz Adam Mickiewicz jest uznawany za jednego najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu. Wchodził w skład tzw. grupy „Trzech Wieszczów”, w której byli jeszcze  Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Do jego największych dzieł zaliczają się „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”, ballad „Ballady i […]