Tag: Włodzimierz Zagórski

Kalendarium historyczne

21 stycznia 1882 roku we Francji, urodził się gen. Włodzimierz Zagórski

Włodzimierz Zagórski był synem powstańca styczniowego, skończył studia prawnicze i handlowe we Francji i Austrii. W 1900 r. rozpoczął służbę w armii austriackiej. W 1910 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu i został szefem sztabu VIII Brygady Piechoty w Krakowie. Zagórski, był funkcjonariuszem II Oddziału Sztabu Generalnego (Evidenzbureau) w Wiedniu. Podlegały […]